24

Feb
2019

Belopp som jag kan få betalt för att donera mina ägg Aggdonationegv

Posted By : comercial/ 38 0

Vagen att fa vanta mycket snabbare

Busting Tro pa IUI-Artwork-IVF

Ar du redo att ta de forsta stegen med din fertilitetsbehandlingsresa? Om sa ar fallet, ar det ganska sannolikt att artificiell insemination skulle kunna vara ett stort steg i denna familjebyggnadsresa. Eftersom det finns mycket information tillganglig om hjalp till reproduktiv teknik (ART) och onaturlig insemination, finns det ocksa ett antal overtygelser som flyter runt. Listat nedan kommer du att upptacka nagra av de kanda fertilitetsbehandlingen vanliga myter och de har BUSTERats!

MYTH Top – IUI-ART-IVF-behandlingar ar vanligen tackta med forsakringar.

Det finns manga forsakringsleverantorer som erbjuder tackning for det en mangd olika faser av din behandling och utvardering av infertilitet. Detaljerna om vad som skyddas ar ofta olika fran forsakringsbolag till forsakringsbolag, och fran politik till policy. Vissa forsakringsbolag kommer bara att hantera testningen och undersokningen for att leta efter orsaken till oformagan att bli gravid; andra foretag, aggdonation aven om det kommer att ta hand om behandlingsmetoden och nodvandiga droger. Den typ av behandlingsmetod som sakerligen omfattas, kan ocksa skilja sig utifran forsakringsforetaget och aven den sarskilda politiken. Som exempel kan vissa riktlinjer omfatta intrauterin insemination (IUI) nar de anvands tillsammans med medicin for att oka agglossningen, men kan inte skydda in vitro fertilization (IVF). Vissa planer kan eventuellt inkludera vardera. Det finns faktiskt minst 15 krav som behover forsakringsleverantorer att inkludera oformaga att fatta fordelar i sina riktlinjer. Det ar naturligtvis nodvandigt att precis vad som verkligen tacker varierar mellan staterna.

Eftersom det inte finns nagot konsekvent krav pa behandling av infertilitetsbehandling ar det viktigt att studera din policy noggrant for att avgora om och i vilken utstrackning du kan omfattas. Manga infertilitetskliniker har ekonomiska radgivare som hjalper dig att bestamma dina sarskilda forsakringsformaner och de kan hantera ditt forsakringsbolag for att bekrafta vad exakt tas hand om. Missuppfattning # 1 – BUSTERAD!

MYTH # 2 – Du kommer att ha manga barn.

Infertilitetsbehandling okar chansen att ha ett antal moderskap. Siffror har dock indikerat att tvillingar oftare an inte ar en foljd av spontana uppfattningar (alskare som blir ensamma). Triplets eller mer ar ett helt olika scenario; ungefar 15% av tripleten och 7 procent av fyrafaldiga graviditeter har skapats med naturliga medel.

Eventuell ytterligare sannolikhet for att ett antal bar ett barn i samband med fertilitetsbehandlingsmetoder ar normalt ett rakt resultat av medicinen som anvands for att astadkomma eller oka agglossningen. Nar man arbetar med klomidfencitrat, en oral infertilitetsmedicin, ar cirka 5-8 procent av graviditeter tvillingar. Tripletter eller hogre multiplar forekommer ganska sallan. Nar du anvander injicerbara virilitetslakemedel, som gonadotropiner, samlas tvillingar ungefar 15 procent av din tid och graviditeter med mer an tvillingar forekommer i cirka 3% av perioderna.

Den potentiella risken for multipelgraviditeter okar ocksa med IVF. I sjalva verket har ungdomliga kvinnor en okad chans att uppleva tvillingar an de manniskor som ar relativt mogna. Till exempel visar uppgifterna att i denna artikel i Amerika kommer ungefar 1/3 av damer under 35 ar som genomgar IVF att ha tvillingar; for damer omkring 42, ar chansen att ha tvillingar med IVF under 10 pct. Den potentiella risken for tripletter minskar i alla aldersgrupper eftersom de flesta kvinnor yngre an 35 far endast ett eller tva embryon flyttas.

Trots det faktum att fertilitetshjalpa normalt okar mojligheten till ett stort moderskap, kan nastan alla manniskor och par ha ett individuellt barn! Missuppfattning # 2 – BUSTERAD!

Misforstaelse # 3 – IVF genererar generellt en lonsam graviditet.

Det finns ingen virilabehandlingsmetod, som inkluderar in vitro fertilization (IVF), som standigt fungerar bra med alla. Risken for prestation i varje IVF-period bestams av manga faktorer; Det viktigaste elementet ar aldern den kvinnliga foljeslagaren. Information som samlats in fran manga av IVF-programmen runt om i USA konstaterar att damer under 35 har en 41% sannolikhet att anvanda en baby fran en ensam IVF-period. Den potentiella risken for prestation minskar praktiskt taget 10 poang till 32 procent hos kvinnor mellan 35 och 37 ar. For kvinnor mellan 38 och 40 ar sjunker framgangsgraden till 22 procent, vilket varierar till och med i damer over fyra decennier aldre. Du bor vara medveten om att prestationspriserna kan variera beroende pa antalet overforda embryon. Den potentiella risken att bli gravid okar nar fler embryon ersatts, och risken for att ett antal barn bar ett barn okar ocksa. Mojligheten till effektiv uppfattning fran IVF okar nar storre an en ensamperiod utfors. Missuppfattning # 3 – BUSTERAD!

Fantasi # 4 – Du hittar ett antal alternativ for gifta par som behandlar infertilitet.

Du hittar manga val for personer som stoter pa oformaga att bli gravid. Behandlingsprocesser ar individualiserade for varje patient eller fa och paverkas generellt av faktorer som blir aldre, hur lange ett par ser ut att forvantas, och aven resultaten av analystestning. Till exempel kan en man ha en spermaundersokning som visar sankt rorlighet. i sa fall kan IUI, utan eller med behandling, vara det basta behandlingsalternativet. En kvinna kan ha problem med hennes hypotyroidkortel som triggar henne att inte agglossa. hantera henne genom att anvanda ett skoldkortel kroppsligt hormon kan aterstalla agglossningen vilket gor det mojligt for graviditet. Medicin for att orsaka agglossning skulle vara den mest lampliga behandlingen, sa artificiell insemination kanske inte ens behovs, om en kvinna inte agglossar. Lakemedelsstrategierna kan vara mycket mer konkurrenskraftiga for en kvinna som narmar sig 40 ar eller ens i ett par som har kampat med oformagan att bli gravid i ett antal ar. Sjalvklart ar dessa bara ett par typer av tillgangliga behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsprogram bestams genom att anvanda en persons tidsram, och vanligtvis finns det manga val som ar tillgangliga, det borde inte finnas en «one dimension fits all» terapi teknik. Fantasy # 4 – BUSTED!

Om du vill ha mer information om sterilitet, onaturlig insemination eller in vitro fertilisering, ar de professionella medarbetarna i centrum for reproduktiv behandling (CORM) tillgangliga for att svara pa forfragningar som du kanske har. CORM levererar omfattande analyser for analytisk utvardering av sterilitet och personliga behandlingsmetoder, IVF, inklusive, IUI och ART, for att hjalpa till i fertiliseringsproceduren. Vara infertilitetsbehandlingscentra tillhandahaller bekvama och prisvarda infertilitetsbehandlingar for att hjalpa gifta par med sin hushallsbyggande resa.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.